Åsa, Droginformation.nu


Åsa från en av våra partners: Droginformation.nu
Åsa, Droginformation.nu

Jag är jättestolt och glad över all den positiva respons vi får på Droginformation.nu. Det inspirerar mig att fortsätta eftersom det finns få saker som går upp mot att hjälpa barn och ungdomar.

Åsa - ordförande på Droginformation.nu

Här följer en intervju med Åsa som är ordförande och grundare på Droginformation.nu.

Droginformation.nu – vad är det?

Droginformation.nu är en insamlingsorganistion som arbetar för att få ut förebyggande droginformation som är lätt att förstå.

Föreningen Droginformation.nu är opolitisk och icke-religiös och vi har funnits sedan 1992. Ända från starten har Droginformation.nu haft ett s.k 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och följer deras regler.

Det ställer hårda krav på noggrannhet och hög etik och t.ex endast 10% av insamlade medel får användas till administration.

Vad är syftet med Droginformation.nu?

Syftet med Droginformation.nu är göra insamlingar och att ge viktig förebyggande droginformation till barn och unga. Detta på ett enkelt sätt och på deras nivå som de kan ta till sig - inget krångligt språk.

Droginformation.nu gör detta i hela landet och vi träffar tiotusentals elever varje år.

Vi gör detta genom att hålla föreläsningar, ta fram informationsmaterial samt hålla olika event.

Droginformation.nu arbetar också med olika företag så de kan ta ett ökat samhällsansvar och hjälpa till att ge fler förebyggande droginformation.

Droginformation.nu delar ut kostnadsfritt utbildningsmaterial till skolor, föräldrar etc.

Varför startade du Droginformation.nu?

Jag ville att barn och ungdomar skulle växa upp utan droger och nå sina mål. Inte vara med om de hemska saker jag själv såg drabba en del av mina vänner. Jag såg hur drogerna förstörde.

Det var därför jag startade Droginformation.nu 1992 - kort efter jag hade fått min första dotter.

Bakgrunden till Droginformation.nu var som sagt att jag hade sett vilka konsekvenser droganvändande kunde få och det var inga roliga erfarenheter. Som nybliven mamma - kanske blev jag mer känslig och fick en större empati för andra - kände jag att jag verkligen ville jobba med något som hjälper barn och unga.

Jag känner starkt för detta och det gör mig ledsen att se barn drabbas illa och tappa sin framtidstro. Barnen är framtiden och jag tycker vi vuxna skall ge dom en uppväxt där de kan vara trygga och lyckliga.

Vad är dina uppgifter på Droginformation.nu?

Jag är Droginformation.nu's grundare och har därför det övergripande ansvaret - vilket bl a innebär att planera och leda verksamheten så att fler och fler unga och vuxna kan få förebyggande droginformation. Att mer utbildningsmaterial kan produceras och att vi kan nå mer människor och hjälpa dem.

Droginformation.nu gör detta på många sätt och personligen tycker jag att det är mycket intressant att följa de olika debatterna i samhället och det är väldigt spännande med alla dessa möten man haft genom åren. Jag känner att det är ett privilegium att ha fått träffa så många underbara och inspirerande människor som vill förbättra vårt samhälle på olika sätt.

En annan uppgift jag har är att vara skribent för Droginformation.nu och skriver många artiklar om droger för att ge droginformation.

Hur ser framtiden ut för Droginformation.nu?

Just nu känner vi att Droginformation.nu måste stärka sitt arbete - det är ett hårdare klimat i vårt samhälle - droger är så lätt att få tag på - vi nätet. Nya designer-droger och preparat tas fram och fler och fler dör - inte minst av drogen spice som vi kunnat läsa om den senaste tiden. Det är hemskt!

Trots detta ser Droginformation.nu med spänning på framtiden - vi har många roliga och viktiga projekt som kommer att leda till att fler får droginformation.

Så framtiden kan bli ljusare om vi alla drar vårt strå till stacken och sträcker ut en hjälpande hand till de som behöver det.

Droginformation.nu kommer att fortsätta med att få ut förebyggande droginformation!


Åsa, Droginformation.nu

Hemsidor från Droginformation.nu


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 


Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.