Det här är en övning du kan prova för att utvärdera dina grundläggande kunskaper i svensk grammatik.

Du kan antingen börja testet direkt eller välja att först fräscha upp dina kunskaper.

Kolla in följande artiklar för mer information:

 • Förbättra din läsning, skrivning och kommunikation
 • Varför är det viktigt att lära sig detta?
 • Grundläggande om kommunikation
 • En introduktion till grammatik
 • Förståelsen av ord
 • Begreppet ordklass

Syftet med detta test är att ge dig en tydlig bild av vad du redan behärskar och vad du behöver förbättra.

Om du stöter på fel, ta dig tid att gå tillbaka, läs om ämnet och repetera. Försök med testet igen efter några dagar.

Övning leder till mästerskap! Alla kan bemästra ordklasserna!

Stort lycka till!
Johan

Grundläggande frågor om svensk grammatik

För att fördjupa din förståelse av de grundläggande koncepten inom svensk grammatik, ta några minuter och reflektera över följande frågor. Du kan anteckna dina svar på ett papper eller skriva ut sidan för att följa med i övningen.

 1. Vad är kommunikation?
  Kommunikation är en komplex process genom vilken människor utbyter information, idéer och känslor med varandra. Det är en grundläggande aspekt av mänskligt samspel och kan ske genom tal, skrift, kroppsspråk och andra medel.

 2. Ge exempel på olika kommunikationssätt:

  • Muntlig kommunikation: Samtala med någon ansikte mot ansikte eller via telefon.
  • Skriftlig kommunikation: Skriva meddelanden, brev eller e-post.
  • Kroppsspråk: Använda ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser för att förmedla känslor eller budskap.
  • Digital kommunikation: Använda digitala plattformar som sociala medier och e-post för att dela information.
  • Visuell kommunikation: Använda bilder, diagram och grafer för att förklara eller illustrera idéer.

 3. Vad är grammatik?
  Grammatik är studien av hur språk är strukturerat och fungerar. Det innefattar regler och principer som styr hur ord och meningar bildas och kombineras korrekt.

 4. Varför är det viktigt att lära sig svensk grammatik?
  Att behärska svensk grammatik är viktigt av flera skäl:

  • Möjliggör korrekt kommunikation.
  • Förbättrar skriftlig och muntlig uttrycksförmåga.
  • Underlättar professionell och akademisk framgång.
  • Minskar risken för missförstånd.

 5. Vad är formlära?
  Formlära är en del av grammatiken som handlar om hur ord ändras eller böjs för att ange tid, person, numerus och andra grammatiska egenskaper.

 6. Vad är ett ord?
  Ett ord är en grundläggande språkenhet som används för att uttrycka en idé, ett begrepp eller en handling. Orden kan vara substantiv, verb, adjektiv, adverb och andra typer.

 7. Vad är stammen på ett ord?
  Stammen i ett ord är dess centrala del och den del som behålls när ordet böjs eller modifieras. Stammar utgör grundstrukturen i ordet.

 8. Vad är en ändelse?
  En ändelse är den del av ett ord som läggs till stammen för att ändra dess grammatiska form eller funktion. Ändelser används ofta för att indikera tid, kön, numerus och andra grammatiska egenskaper.

 9. Vad är grundformen av ett ord?
  Grundformen av ett ord är dess ursprungliga, obojade form. Det är hur ordet skulle förekomma i en enkel mening utan några ändelser eller modifieringar.

 10. Vad är en böjningsform?
  En böjningsform är en specifik variation av ett ord som skapas genom att lägga till ändelser eller modifiera ordet. Böjningsformer används för att anpassa ordet till olika kontexter och syften.

 11. Vad innebär det att böja ett ord?
  Att böja ett ord innebär att ändra dess form genom att applicera rätt ändelser eller modifieringar enligt grammatiska regler. Detta gör att ordet kan användas korrekt i en mening.

 12. Vad är en ordklass? En ordklass är en kategori av ord som delar liknande grammatiska egenskaper och funktioner. Exempel på olika ordklasser inkluderar substantiv, verb, adjektiv, adverb och mycket mer.

 13. Ge exempel på olika ordklasser:

  • Substantiv: Bok, bil