Det här är en möjlighet för dig att utvärdera din kunskap om verb.

Du har alternativet att antingen göra testet direkt eller först fräscha upp dina verbkunskaper här. Efter det kan du ta dig an testet.

Ett svarsschema finns tillgängligt efter frågorna för att du ska kunna jämföra dina svar.

Om du upptäcker fel, se till att läsa igenom och repetera det specifika området. Prova sedan testet igen efter några dagar.

Det är även rekommenderat att arbeta med de övningar som ingår i materialet om ordklasser för en djupare förståelse.

Det kan vara givande att göra dessa tester tillsammans med en kompis!

Kom ihåg att övning leder till framsteg! Alla kan bemästra ordklasserna!

Stort lycka till!
Johan

Frågor om verb

Skriv dina svar på ett papper eller skriv ut sidan.

Verbets olika kategorier

 1. Förklara vad ett verb är.
 2. Lista tio olika verb.
 3. Beskriv vad ett huvudverb är.
 4. Ge fem exempel på meningar med olika huvudverb.
 5. Definiera ett bindeverb.
 6. Ge fem exempel på meningar med olika bindeverb.
 7. Förklara vad ett hjälpverb är.
 8. Ge fem exempel på meningar med olika hjälpverb.
 9. Vad innebär ett reflexivt verb?
 10. Ge fem exempel på meningar med olika reflexiva verb.
 11. Beskriv ett opersonligt verb.
 12. Ge fem exempel på meningar med olika opersonliga verb.
 13. Definiera ett transitivt verb.
 14. Ge fem exempel på meningar med olika transitiva verb.
 15. Förklara ett intransitivt verb.
 16. Ge fem exempel på meningar med olika intransitiva verb.
 17. Vad menas med ett modalt hjälpverb?
 18. Ge fem exempel på meningar med olika modala hjälpverb.
 19. Vad är ett passivbildande hjälpverb?
 20. Ge fem exempel på meningar med passivbildande hjälpverb.
 21. Förklara ett huvudverb som fungerar som hjälpverb.
 22. Ge fem exempel på meningar med huvudverb som fungerar som hjälpverb.
 23. Identifiera verb i dessa meningar:
 • Vi åkte skridskor igår.
 • Nils brukar läsa på kvällarna.
 • De heter Persson i efternamn.
 • Jag kommer att simma.
 • Hon skyddar sig mot tjuvar.
 • Jag ser att det snöar i Kiruna.
 • Hon hade redan gått, när Axel ringde.
 • Stina kommer att tvätta bilen snart.
 • Vi måste hämta katten nu.
 • Du borde vara flitigare i skolan.
 • Vi fick inte rasta hästarna.
 • Sture ville dra upp båtarna i nästa vecka.
 • Bilen var tillverkad av japaner.
 • Grisen blev hämtad av mig.
 • Börja motionera så mår du bättre!

Verbets olika former

 1. Definiera infinitiv.
 2. Ge fem exempel på meningar med verb i infinitiv.
 3. Vad är infinitivmärket?
 4. Beskriv imperfekt eller preteritum.
 5. Ge fem exempel på meningar med verb i imperfekt eller preteritum.
 6. Vad är supinum?
 7. Ge fem exempel på meningar med verb i supinum.
 8. Förklara vad particip är och de två olika typerna av det.
 9. Vad är perfekt particip?
 10. Ge fem exempel på meningar med verb i perfekt particip.
 11. Vad är presens particip?
 12. Ge fem exempel på meningar med verb i presens particip.
 13. Förklara verbets tema.
 14. Vad innebär det att ta tema på ett verb?
 15. Ta tema på fem stycken verb.
 16. Vad är imperativ?
 17. Ge fem exempel på meningar med verb i imperativ.
 18. Beskriv verbets aktiva form.
 19. Ge fem exempel på meningar med verb i aktiv form.
 20. Förklara verbets passiva form.
 21. Ge fem exempel på meningar med verb i passiv form.
 22. Vad menas med verbets konjugation?
 23. Definiera svaga eller regelbundna verb.
 24. Ta tema på fem verb som är svaga eller regelbundna.
 25. Beskriv starka verb.
 26. Ta tema på fem starka verb.
 27. Vad är oregelbundna verb?
 28. Ta tema på fem oregelbundna verb.
 29. Ta tema på fem hjälpverb.
 30. Ta tema på följande verb:
 • Vilja
 • Ro
 • Finna
 • Skilja
 • Skriva
 • Köpa
 • Spara
 • Spå
 • Förhandla

Verbets tempus

 1. Förklara vad tempus är.
 2. Beskriv presens.
 3. Ge fem exempel på meningar med verb i presens.
 4. Vad är preteritum?
 5. Ge fem exempel på meningar med verb i preteritum.
 6. Definiera perfekt.
 7. Ge fem exempel på meningar med verb i perfekt.
 8. Förklara pluskvamperfekt.
 9. Ge fem exempel på meningar med verb i pluskvamperfekt.
 10. Vad är futurum?
 11. Ge fem exempel på meningar med verb i futurum.
 12. Vad är konditionalis 1?
 13. Ge fem exempel på meningar med verb i konditionalis 1.
 14. Beskriv konditionalis 2.
 15. Ge fem exempel på meningar med verb i konditionalis 2.
 16. Identifiera tempus för följande verb:

 • Nils har skjutit många älgar.
 • Han gick snabbt till stranden.
 • Du måste lära dig att cykla.
 • De hade redan åkt innan vi anlände.
 • Sture läser i vardagsrummet.
 • Olle skulle bada, om det blev varmare i vattnet.
 • Berit skulle ha åkt från Stockholm, om vädret hade tillåtit det.
 • Han hade precis ätit, när Sture kom.
 • De har städat huset.
 • Stina spelade piano ofta förra sommaren.

Skriv slutligen ut tio meningar som använder olika verb i olika tempus.