”Pronomen” är ord som ersätter namn på personer, saker, djur eller växter, vilket bidrar till språklig variation.

Termen ”pronomen” härstammar från en betydelse som kan översättas till ”i stället för namn”.

Alla ord som används i stället för ett substantiv klassificeras som pronomen.

Syftet med pronomen är att undvika onödiga upprepningar i språket.

Det finns flera typer av pronomen:

  • Personliga pronomen
  • Reflexiva pronomen
  • Ömsesidiga pronomen
  • Possessiva pronomen
  • Demonstrativa pronomen
  • Determinativa pronomen
  • Frågande pronomen
  • Relativa pronomen
  • Obestämda pronomen