Det här är en utvärdering för att bedöma din förståelse av substantiv.

Innan du påbörjar, kan du välja att friska upp dina kunskaper om substantiv här. Efter repetitionen är du redo att utföra testet.

När du har svarat på frågorna, finns det svar att jämföra med.

Om du stöter på svårigheter, ta tid att läsa igenom och repetera det du inte klarade av. Försök med testet igen efter några dagar.

Det är också bra att arbeta med övningarna som finns i materialet om ordklasser. Detta hjälper dig att förstå ordklasserna bättre.

Det kan vara roligt och givande att göra dessa tester tillsammans med en vän!

Kom ihåg, övning ger skicklighet! Alla kan bemästra ordklasserna!

Stort lycka till!
Johan

Denna samling av material om svensk grammatik innehåller:

Sammanfattning av svensk grammatik

  • Grundläggande svenska
  • Morfologi – De olika ordklasserna
  • Syntax – De olika satsdelarna
  • Skriv- och skiljetecken i svenskan
  • Grundläggande och enkla svenska ord
  • Testa dina kunskaper i svensk grammatik!
  • Användbara svenska idiom

Detta projekt har noggrant granskats och verifierats. Artiklarna om ordklasserna i det svenska språket har genomgått en grundlig översyn av en akademiskt utbildad och erfaren lärare, kursledare och pedagog med djupgående kunskaper i svensk grammatik. Har du beröm, korrigeringar eller synpunkter att dela?

Ordklasserna presenteras här på ett enkelt och illustrativt sätt, tack vare en mammas generösa arbete med att förenkla och visualisera dem.

En översikt av ordklasserna

Vi har mottagit otaliga positiva omdömen och beröm från språkpedagoger, lärare, elever och läsare.

Vad är grammatik?

Grammatik är regelverket för hur man korrekt använder ord och tecken i ett språk.

Genom att använda grammatik kan man förstå och framföra skriftlig och muntlig kommunikation på ett korrekt sätt.

Varför studera grammatik?

Förståelsen för grammatik är avgörande för att kunna läsa,

Skriva och kommunicera effektivt.

Orsaken till dessa grammatiska arbeten?
Mitt äventyr började med att jag hjälpte mina barn med deras skoluppgifter. Det krävdes att jag kunde förklara saker på ett enkelt men omfattande sätt. Det var inte alltid lätt. Jag ville också att mina barn skulle se det praktiska användandet och tycka att det var roligt.

Lyckligtvis gick det bra för mina barn, vilket fick mig att tänka att andra också kunde dra nytta av detta. Så, jag bearbetade och justerade mina anteckningar, granskade dem noggrant, och publicerade dem på internet. Det krävde mod.

Det är mitt hopp och min glädje att någon annan kan dra nytta av detta arbete!

Ett stort tack till alla som har bidragit!
Ett stort tack till alla andra som har bidragit på olika sätt! Slutligen, ett speciellt tack till de som har uppmuntrat mig och trott på detta projekt i alla väder!

Dina synpunkter och förslag är välkomna

Kontakta mig gärna om du har åsikter om detta arbete. Alla förbättringsförslag uppskattas.

Kanske finns det något som kan förenklas ännu mer eller förklaras bättre!