Det här är en utmaning för dig att testa din förståelse av räkneord.

Innan du börjar testet kan du välja att repetera dina kunskaper om räkneord här. Efter repetitionen, känn dig redo att ta dig an testet.

Ett facit finns tillgängligt efter frågorna för att du ska kunna kontrollera dina svar.

Om du märker att du svarat fel på något, se till att läsa igenom och repetera det området. Försök sedan med testet igen efter några dagar.

Det är även en god idé att göra övningarna som är en del av undervisningsmaterialet om ordklasser. Detta hjälper dig att förstå ordklasserna på djupet.

Det kan vara både givande och roligt att göra dessa tester med en vän!

Kom ihåg, öv

ning gör mästaren! Alla har förmågan att lära sig ordklasserna!

Önskar dig all lycka!
Johan

Frågor om räkneord

Notera dina svar på papper eller genom att skriva ut denna sida.

 1. Definiera begreppet räkneord.

 2. Lista tio olika räkneord.

 3. Beskriv de två huvudtyperna av räkneord.

 4. Identifiera räkneorden i följande meningar:

  • Jag kom på första plats.
  • Det var den tredje bilen på gatan.
  • Han hade den femte bästa tiden.
  • Stina rökte sin tionde cigarett den dagen.
  • Det var mitt sjunde misstag den veckan.
  • Jag fick upp fem fiskar.
  • Nils hade tjugo kronor i fickan.
  • Pär köpte tio läsk i affären.
  • Olle gick tillsammans med tre kompisar till partyt.
  • Kajsa har två husdjur.

 5. Formulera tio meningar som innehåller olika räkneord.